Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Τα 6 σημεία προς την εκτίναξη

Τα 6 σημεία προς την εκτίναξηΗ υπογραφή του MoU ανάμεσα στον Γιάννη Βαρδινογιάννη και τον πρίγκιπα Σουλτάν Αλ Σαούντ, μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, δεν χωράει αμφιβ
Τι λεπτομέρειες όμως περιλαμβάνει; Πόσο δεσμευτικό είναι για τις δύο πλευρές; Τι θα γίνει σε περίπτωση που προκύψει άλλος υποψήφιος επενδυτής; Πώς διασφαλίζονται τα 70 εκατ. ευρώ που έχει αναφέρει ο Σαουδάραβας επενδυτής; Τι θα ισχύσει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Παιανίας; Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας; Τι ακριβώς περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα;
Ολα αυτά τα ερωτήματα βρίσκουν τις απαντήσεις τους μέσω του «Goal», που έχει στα χέρια του το περίφημο MoU και σας το παρουσιάζει...
Τα έξι πολύτιμα συμπεράσματα

1) Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ θα κατατεθεί σε μεγάλη ελληνική τράπεζα μέχρι τις 21 Νοεμβρίου και θα είναι δεσμευμένο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης, κάτι που θα εγγυηθεί η τράπεζα.
2) Σε περίπτωση που ακυρωθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο η συμφωνία, τα χρήματα θα απελευθερωθούν και θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Σαουδάραβα επενδυτή. Κοινώς, δεν υπάρχει κάποιο «πέναλτι».
3) Οι νομοθετικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιηθούν από την ΕΕΑ μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.
4) Ο οικονομικός και ο νομικός έλεγχος της ΠΑΕ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 18 Νοεμβρίου.
5) Εκτός των 15 εκατ. ευρώ που θα μπουν στον Παναθηναϊκό, ο πρίγκιπας θα πρέπει να παρουσιάσει από έναν «πρώτης τάξεως» τραπεζικό οργανισμό ότι έχει τα 55 εκατ. ευρώ. Δεν πρόκειται γα εγγυητική επιστολή, αλλά για ένα συστατικό γράμμα από μεγάλη τράπεζα που να επιβεβαιώνει ότι έχει την οικονομική επιφάνεια έως του ποσού των 55 εκατ. ευρώ.
6) Ο πρίγκιπας Σουλτάν Αλ Σαούντ θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος που θα κάνει μία πρόταση μεγαλύτερη της δικής του, να ματσάρει την πρόταση και να αποκτήσει αυτός τις μετοχές.
Ιδού το MoU!
Στις πρώτες παραγράφους του το «μνημόνιο συναντίληψης» αναφέρει τις σχετικές ειδικές ορολογίες των εμπλεκομένων πλευρών και κατόπιν από το δεύτερο κεφάλαιο και μετά μπαίνει στο... ζουμί.
2. Μεταβίβαση των μετοχών και ολοκλήρωση.
2.1 Σύμφωνα με τους προαπαιτούμενους όρους οι Μέτοχοι θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Υποψήφιο Επενδυτή ως την καταληκτική ημερομηνία.
2.2 Η μεταβίβαση των Μετοχών θα διεξαχθεί εντός μιας (1) ημέρας μετά την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων όρων.
2.3 Ολοι οι φόροι και τα έξοδα που θα προκύψουν από τη μεταβίβαση των Μετοχών θα μοιραστούν ισόποσα ανάμεσα στις δύο Πλευρές, με την εξαίρεση της αποζημίωσης των συμβούλων, έξοδα που θα αναλάβει η πλευρά του επενδυτή.
3. Προαπαιτούμενοι όροι
Η μεταβίβαση των Μετοχών θα εξαρτηθεί από την επιτυχημένη εκπλήρωση των παρακάτω όρων:
a) Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα ενημερώσει τους Μετόχους γραπτώς ότι το due diligence έχει εκπληρωθεί από μέρους του.
b) Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συγκληθεί και θα αποφασίσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
c) Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα καταθέσει την Αρχική Επένδυση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του σε μεγάλη τράπεζα της Ελλάδος και θα παραθέσει διακήρυξη με την επιβεβαίωση της τράπεζας ότι η Αρχική Επένδυση θα παραμείνει «κλειστή» στον λογαριασμό μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αύξηση κεφαλαίου και την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων όρων.
d) Οι παρακάτω ρυθμιστικές απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση των Μετοχών από τον Υποψήφιο Επενδυτή θα ολοκληρωθούν:
i) Η άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 69Α του Ν.2725/1999 θα ανακτηθεί και
ii) Η υποχρέωση των Μετοχών να προσφερθούν σε άλλους μετόχους σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων θα ολοκληρωθεί χωρίς την αποδοχή των προσφερόμενων πλευρών.
e) Η Αρχική Επένδυση θα καταβληθεί στο Σύλλογο (σ.σ. στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός).
f) Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα παραχωρήσει έγγραφο υποστήριξης από Τραπεζικό ή Χρηματοοικονομικό Ιδρυμα πρώτης τάξεως, ότι διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να συμμετάσχει σε περαιτέρω αύξησης κεφαλαίου με το ποσό των 55.000.000 ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια (2012 και 2013).
a) Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα χρηματοδοτήσει την ανέγερση του νέου σταδίου στην Αθήνα, ποσό που υπολογίζεται περίπου στα 150.000.000 ευρώ, με συμφέροντες όρους και συνθήκες για το Σύλλογο.
b) Οι Μέτοχοι θα συμφωνήσουν στην επέκταση της συμφωνίας μίσθωσης μεταξύ του Συλλόγου και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Παιανίας, αναφορικά με τη χρήση του προπονητικού κέντρου για τα επόμενα τρία χρόνια (ως τις 31.12.2014) υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες.
6. Ετερόκλητοι όροι
6.1 Αναφορικά με την ολοκλήρωση του όρου 3 c) οι Μέτοχοι θα υποβάλουν τις καλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι ο Υποψήφιος Επενδυτής θα χαίρει της προτίμησης για τη μεταφορά των μετοχών των Μετόχων συγκριτικά με άλλη ισόποση πρόταση. Θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ ότι, αν οι όροι άλλης πλευράς είναι ευνοϊκότεροι για το Σύλλογο, ο Υποψήφιος Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει τους όρους.
6.2 Ο Υποψήφιος Επενδυτής θα αναλάβει όλους τους φόρους και τα έξοδα που συνδέονται με την κατάθεση του Αρχικού Κεφαλαίου.
7. Οροι ακύρωσης
7.1 Αυτό το Υπόμνημα θα ακυρωθεί αν κάποιος από τους πληρωτέους όρους δεν εκπληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί στο χρονοδιάγραμμα (όρος 4), εκτός αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό από τις δύο πλευρές εγγράφως.
7.2 Σε περίπτωση ακύρωσης του Μνημονίου Συμφωνίας το κεφάλαιο της Αρχικής Επένδυσης θα βρίσκεται και πάλι στη διακριτική ευχέρεια του Υποψήφιου Επενδυτή.
8. Συμμόρφωση με τους εγχώριους νόμους
Κατά τη διαδικασία αποπεράτωσης των όρων του Υπομνήματος ο Υποψήφιος Επενδυτής καλείται να συμμορφωθεί στους νόμους, τη νομοθεσία, τους κώδικες πρακτικής και τις υποχρεώσεις της εγχώριας Κυβέρνησης ή κυβερνητικών υπηρεσιών.
Κυβερνώντες νόμοι
9.1 Το Υπόμνημα διέπεται και ερμηνεύεται από την ελληνική νομοθεσία
9.2 Κι οι δύο Πλευρές συμφωνούν ότι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από το Υπόμνημα, είτε αφορούν το συμβόλαιο είτε τις αστικές διαφορές που προκύπτουν από αυτό, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά.
Χρονοδιάγραμμα
Γεγονός / Ημερομηνία
Γενική συνέλευση της ΠΑΕ 4/11/2011
Ολοκλήρωση του ελέγχου της ΠΑΕ έως 18/11/2011
Εμβασμα 15 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό υπέρ της ΠΑΕ έως 21/11/2011
Επιστολή τραπέζης ότι υπάρχουν άλλα 55 εκατ. ευρώ έως 21/11/2011
Ικανοποίηση των προϋποθέσεων των διατάξεων του νόμου έως 21/12/2011
Κατάθεση των χρημάτων στα ταμεία της ΠΑΕ έως 21/12/2011
Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών 22/12/2011
ολία ότι αποτελεί το θέμα των ημερών στα διοικητικά δρώμενα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου